Relacja: Misja górnicza do Wietnamu, 19-26 października 2014 r.

W dniach 19-25 października br. zorganizowana została misja górnicza do Wietnamu w ramach Branżowego Programu Maszyn i Urządzeń Górniczych. W misji wzięło udział 16 wiodących przedsiębiorstw, reprezentujących szeroki wachlarz producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa począwszy od elektroniki górniczej poprzez kombajny i obudowy ścianowe, wiertnice urządzenia dla bezpieczeństwa i ratownictwa górniczego, pompy i urządzenia dla odwodnienia kopalń, środki transportu urobku i ludzi.

Delegacja odwiedziła dwa ośrodki tj. Hanoi oraz największy region górniczy Wietnamu – prowincje Quang Ninh, gdzie w mieście Ha Long Bay została zorganizowana Konferencja Promująca Polskie Maszyny i Urządzenia Górnicze, z udziałem Pani Barbary Szymanowskiej, Ambasador RP w Wietnamie. przedstawicieli Vianacominu, Instytutu Górnictwa Wietnamu, Hanojskiego Uniwersytetu Górnictwa i Geologii oraz licznej grupy przedstawicieli kopalni oraz zakładów przeróbki węgla prowincji Quang Ninh. Konferencja odbyła się w dniu 23. października br, udział w niej wzięło 90 osób.

W trakcie programu misji jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się szczegółowo z poziomem i potrzebami górnictwa Wietnamu.  Przeprowadzono liczne rozmowy w zakresie możliwości współpracy (m in: wizyta w Instytucie Górnictwa Wietnamu, Grupie Vinacomin, Ministerstwie Przemysłu – Departament Certyfikacji , na Hanojskim Uniwersytecie Górnictwa i Geologii) gdzie polskie firmy przedstawiły swoją ofertę eksportową w zakresie urządzeń oraz technologii dla przemysłu wydobywczego (m.in zorganizowano szereg spotkań i rozmów bezpośrednio u potencjalnych odbiorców tj.: wizyta w kopalni odkrywkowej Nue Bao, kopalni podziemnej, Zakładzie Sortowania Węgla Grupy Vinacomin).

W dniu 24 października br odbyło się spotkanie naszej delegacji z Panem Nguyen Duc Long, Przewodniczącym Władz Prowincji Quang Ninh, który z okazji naszej wizyty wydał uroczystą kolację.

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.