Relacja: Misja gospodarcza do Tadżykistanu przy okazji Polsko – Tadżykistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

W dniach 5-6 czerwca br. w stolicy Tadżykistanu – Duszanbe odbyło się IV posiedzenie Polsko – Tadżykistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Przy tej okazji Krajowa izba Gospodarcza zorganizowała misje gospodarcza polskich przedsiębiorców z branży: kolejowej, tekstylnej, budowlanej, fotowoltaiki, medycyny, weterynarii itp.

Delegacjom przewodniczyli: ze strony polskiej – Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, ze strony tadżykistańskiej – Umed Dawłatzod, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Republiki Tadżykistanu.

Uczestnicy misji brali udział w zorganizowanym z okazji posiedzenia Komisji Polsko – Tadżykistańskim Forum Biznesu oraz giełdzie kontaktowej firm, a także odwiedzili odbywające się w tym czasie targi tekstylno – spożywcze „InterLegProm 2014”, w tym stoisko promocyjno-informacyjne WPHI.

Polscy przedsiębiorcy i członkowie delegacji oficjalnej zwiedzili też Wolną Strefę Ekonomiczną „Dangara” i elektrownię wodną „Nurek”.

Dodatkowo, podczas posiedzenia Komisji Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko podpisał „Porozumienie o współpracy między Krajową Izbą Gospodarczą i Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Tadżykistanu”.

Ponadto, oficjalna polska delegacja przeprowadziła rozmowy z Ministrem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Republiki Tadżykistanu i – Wiceministrem Przemysłu i Nowych Technologii Republiki Tadżykistanu.

Kontakt:

Monika Sasiak
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.