Relacja: Misja Handlowa KIG do Sri Lanki

W dniach 6 -9 grudnia 2015 r. przebywała w Colombo Misja Handlowa KIG składająca się z przedstawicieli branży elektrycznej, budowlanej oraz farmaceutycznej.

W dniu 9 grudnia odbyło się Forum Gospodarcze , które zorganizowała Federacja Izb Handlu i Przemysłu Sri Lanki przy współpracy z lankijską organizacją promocji eksportu – Export Development Board. W Forum, obok przedstawicieli Misji KIG, uczestniczyło ponad 40u reprezentantów lankijskich przedsiębiorstw handlowo-przemysłowych.

Po zakończeniu części oficjalnej , w której przedstawiono informacje na temat bieżącej współpracy handlowej między Polską a Sri Lanką, odbyły się rozmowy indywidualne pomiędzy delegatami firm obu krajów. Ponadto, w okresie trwania Misji KIG, uczestnicy przeprowadzili spotkania handlowe z w siedzibach firmi i lokalnych organizacji gospodarczych.

W trakcie prowadzonych rozmów handlowych można było zauważyć duże zainteresowanie partnerów lankijskich wymianą handlową i współpracą gospodarczą w zakresie działalności inwestycyjnej z firmami z Polski.

Sekretarz Generalny Federacji Izb Handlu i Przemysłu Sri Lanki – p. Ajith D. Perera – i jednocześnie Gospodarz Forum Gospodarczego – zapowiedział, że w roku 2016 zostanie zorganizowana Misja Handlowa przedsiębiorstw Sri Lanki do Polski.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.