Relacja: Pierwsza misja gospodarcza KIG do Tajlandii i Mjanmy / d. Birma

W dniach 23-30 kwietnia br. odbyła się Pierwsza Misja Gospodarcza KIG do Tajlandii i Mjanmy/d.Birma. W skład misji, której przewodniczył Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes KIG wzięli udział przedsiębiorcy reprezentujący m.in. sektor spożywczy i przetwórstwa spożywczego, energetyki, sektor maszynowy, sektor kosmetyków naturalnych i suplementów diety, sektor ICT, producenta ciągników, traktorów i maszyn rolniczych oraz przedstawiciele branży deweloperskiej i tytoniowej.

Wizyta misji gospodarczej w Tajlandii była pokłosiem ubiegłorocznej wizyty delegacji biznesowej Ministerstwa Handlu Królestwa Tajlandii , która odwiedziła Polskę z wraz 20 firmami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy handlowej z partnerami polskimi( w znacznej mierze w obszarze SME). W trakcie obecnej wizyty w Bangkoku uczestnicy polskiej delegacji wzięli udział m.in.: w spotkaniach handlowych , w spotkaniu z przedstawicielami Izby Europejskiej oraz w Seminarium gospodarczym POLSKA-TAJLANDIA poświęconym możliwościom zacieśnienia wzajemnej współpracy, które było połączone z serią dedykowanych spotkani B2B Współorganizatorem tego przedsięwzięcia ze strony tajskiej było Ministerstwo Handlu . Podczas wizyty w Thailand Board of Investment przedstawiciele polskich firm mieli okazję do zapoznania się z warunkami i preferencjami dla inwestorów zagranicznych , jakie obecnie oferuje Tajlandia .

Drugim krajem który odwiedziła misji gospodarcza KIG w Azji Południowo-Wschodniej – była Mjanma/ d Birma . Mjanma , po latach izolacji , po wyborach 2011 rozpoczęła stopniowy proces przemian demokratycznych oraz otwarcia się na kontakty gospodarcze ze światem . Kraj ten charakteryzuje się obecnie jednym jeden z najwyższych wskaźników rozwoju gospodarczego w Azji na poziomi e 8% w skali roku , stając się a tym samym bardzo atrakcyjnym potencjalnym rynkiem dla partnerów zagranicznych . Głównym celem naszej wizyty w Birmie było zapoznanie się z sytuacją gospodarczą oraz potrzebami tego kraju a także z możliwościami w zakresie wzajemnej współpracy gospodarczej , inwestycyjnej oraz technologicznej pomiędzy naszymi krajami.

Podczas pobytu naszej misji przedstawiciele polskich firm wzieli udział m.in. w seminarium Gospodarczym POLSKA- MJANMA połączonym ze spotkaniami handlowymi B2B , złożyli wizytę w Agencji Inwestycji Zagranicznych i Planowania . Uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Unii Europejskiej, w trakcie którego mieli okazje zapoznać się z trudnościami z jakimi spotykając się firmy europejskie , które rozpoczynają swoja działalność w Mjanmie .W ostatnim dniu pobytu polskiej delegacji biznesowej jej uczestnicy zwiedzili Specjalną Strefę Ekonomiczną koło Rangunu i zapoznali się z warunkami jej działalności.

W trakcie Seminarium Gospodarczego Polska-Mjanma , Krajowa Izba Gospodarcza i Unia Federacji Izb Przemysłowo- Handlowych Mjanmy podpisały Umowę o wzajemnej Współpracy.

Więcej na stronach internetowych:

http://www.bnionline.net/news/mizzima/item/1617-poland-and-myanmar-sign-memorandum-of-understanding.html

http://www.bnionline.net/news/mizzima/item/1617-poland-and-myanmar-sign-memorandum-of-understanding.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1092661430779682&id=523763414336156

Kontakt:

Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 07
kkaniewska@kig.pl

Galeria zdjęć:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.