Relacja: Polsko – Indyjskie Forum Gospodarcze, 5 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2-go do 9-go kwietnia br. przebywała w Polsce delegacja przedsiębiorców z Indii zorganizowana przez Bombay Industries Association. Była to kolejna inicjatywa realizowana wspólnie przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Indyjsko-Polską Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach programu Make in India.

Indie są dla Polski jednym z najważniejszych strategicznych partnerów na arenie globalnej, a obydwa kraje łączy intensywna współpraca gospodarcza i dialog polityczny; rynek indyjski to obszar wielu możliwości polskiej ekspansji zagranicznej, perspektywiczny dla polskiego eksportera i polskiego inwestora, a dodatkowo zainaugurowany prze premiera Indii Program „Make in India” stwarza ogromne szanse dla polskich producentów w różnych dziedzinach wymiany handlowej.

W ciągu ostatnich lat miały miejsce liczne delegacje polskich przedsiębiorców do Indii, jak również indyjskich firm do Polski; w lutym br. liczna delegacja polskiego biznesu pod przewodnictwem Wiceministra Rozwoju, P. Radosława Domagalskiego odwiedziła Bombaj podczas Bombay Industry Week, delegacja biznesowa towarzyszyła wizycie oficjalnej w Indiach Wicepremiera Piotra Glińskiego.

Delegacja Bombay Industries Association licząca ok. 40 przedsiębiorców indyjskich odwiedziła Lublin, Warszawę, Wrocław i Katowice. W dniu 5 kwietnia mieliśmy przyjemność zorganizować w Krajowej Izbie Gospodarczej wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową Seminarium Biznesowe Polska – Indie oraz rozmowy dwustronne z udziałem delegacji indyjskiej oraz potencjalnych partnerów biznesowych z Polski; w Seminarium uczestniczyło ponad 100 polskich przedsiębiorców.

Ze strony polskiej Seminarium przewodniczył P. Andrzej Piłat, Wiceprezes KIG, zaś prowadził je P. JJ. Singh, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych na rynku indyjskim organizowanych w KIG.

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk – Z-ca Dyrektora,
tel.22 6309773,
asalamonczyk@kig.pl

Maria Nowakowska
tel: 22 6309783,
mnowakowska@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.