• A A A

Relacja: Wizyta polskiej delegacji rządowej i gospodarczej, Armenia 16-19 V 2016 r.

W dniach 16 – 19 maja 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Development Foundation of Armenia (DFA) oraz Ambasadą RP w Erywaniu zorganizowała misję gospodarczą do Armenii w związku z V posiedzeniem Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Prace komisji ze strony polskiej prowadził pan Radosław Domagalski- Łabędzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP. Delegacji biznesowej przewodniczył natomiast pan Marek Kłoczko- Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

Podczas Forum Gospodarczego Armenia – Polska, Minister Domagalski podkreślił, że Armenia jest jedynym krajem WNP, z którym w zeszłym roku odnotowaliśmy wzrost wymiany handlowej (o 27%), niemniej jednak pozostaje jeszcze dużo do zrobienia dla rozwoju naszej współpracy gospodarczej, zaznaczył także że polski rząd bardzo pozytywnie odbiera armeńskie działania dotyczące rozwijania polityki przyjaznej dla inwestycji zagranicznych. Wiceminister Garegin Melkonyan z Minsierstwa Gospodarki RA, przypomniał natomiast o ogromnych możliwościach współpracy z Iranem za pośrednictwem Armenii.

Prezes Marek Kłoczko, przypomniał o długoletniej współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z Izbą Przemysłowo- Handlową Armenii w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektów tj. EAST INVEST, który wspólnie realizujemy, a także podkreślił, że największe szanse na rozwój współpracy polsko – armeńskiej upatruje się w następujących sektorach gospodarki: farmacji i biotechnologii, energii odnawialnej, telekomunikacji, przemysłu lekkiego, jak i w sektorze spożywczym i transportowym. Powyższe dziedziny miały odzwierciedlenie wśród kilkunastu przedsiębiorców uczestniczących w/w misji gospodarczej. uzupełnieniem Forum było wystąpienie pana Dyrektora Arkadiusza Zabłońskiego z Banku Gospodarstwa Krajowego, który zaznaczył, ze działalność i obecność BGK jest niezbędna, żeby niwelować bariery związane z dalszą ekspansja rynku armeńskiego.

Podczas Forum oraz podczas lunchu biznesowego w Ambasadzie RP w Erywaniu przedsiębiorcy odbyli serię spotkań B2B, a także mieli możliwość zwiedzenia jednej z największych polskich inwestycji w Armenii, fabrykę produkującą sprzęt specjalistyczny dla wojska LUBAWA- ARMENIA oraz nowoczesny Park technologiczny TUMO.

Kontakt:
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.