Relacja: Misja Gospodarcza do Królestwa Arabii Saudyjskiej, 10-15 października 2015

W dniach 10-15 października 2015 roku odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Królestwa Arabii Saudyjskiej.

W misji uczestniczyli przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży mleczarskiej. Głównym wydarzeniem towarzyszącym polskiej misji biznesowej było uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Spożywcze Agrofood 2015, podczas których swoje produkty i usługi zaprezentowało ok. 300 firm z 40 krajów. W trakcie targów odbyła się organizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi konferencja, z udziałem firm saudyjskich, poświęcona prezentacji polskiego sektora spożywczego oraz firm uczestniczących w misji.

Ponadto w programie wizyty polskich przedsiębiorców w Królestwie Arabii Saudyjskiej przewidziane były: spotkanie w Ambasadzie RP w Rijadzie oraz wizytacja lokalnych sieci handlowych i dystrybucyjnych.

Galeria zdjęć :

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.