Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-9 maja 2016 r.

W dniach od 5 do 9 maja br. odbyła się misja gospodarcza sektora energetyczno-wydobywczego do Iranu.
Misję zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasadą Iranu w Polsce, Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą. Polskiej delegacji biznesowej przewodniczył Wiceprezes KIG, P. Janusz Wiśniewski.

Podczas pobytu w Iranie, polscy przedsiębiorcy odwiedzili dwa miasta: Teheran, gdzie odbywały się największe międzynarodowe targi Oil & Gas, Refining Petrochemical, oraz ośrodek przemysłu petrochemicznego nad Zatoką Perską – Ahwaz (stolica Prowincji Chuzestan).

Firma Tradebridge Sp. z o.o., (uczestnik misji KIG w marcu br.) załozył w Teheranie biuro, które będzie reprezentować w tym kraju interesy handlowe zainteresowanych polskich podmiotów gospodarczych; otwarcie siedziby Firmy w Iranie odbyło się w trakcie wizyty polskiej delegacji w Teheranie; w inauguracji uczestniczył Ambasador RP w Iranie, P. Juliusz Gojło oraz Wiceminister Energii, P. Michał Kurtyka.

Podczas pobytu w Teheranie w siedzibie Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture odbyło się Spotkanie Biznesowe, w którym wziął również udział Wiceminister Energii, P. Michał Kurtyka.
W trakcie spotkania polscy przedsiębiorcy nawiązali kontakty i przeprowadzili indywidualne rozmowy handlowe z przedstawicielami irańskich firm zainteresowanych wymianą handlową z Polską.

W trakcie pobytu w stolicy Chuzestanu Ahwaz, delegacja zwiedziła Petrochemiczną Specjalną Strefę Mahshahr oraz kompleks portowy Imam Khomeini Port; odbyło się także spotkanie biznesowe firm polskich i przedstawicieli biznesu z Prowincji Chuzestan, zorganizowane przy pomocy Ahwaz Chamber of Commerce oraz Zarządu Portu. W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie o wspólpracy pomiędzy KIG a Ahwaz Chamber of Commerce.

Zniesienie sankcji gospodarczych w stosunku do Iranu zmieniło całkowicie pozycję strategiczną tego kraju, stwarzając nowe możliwości współpracy naszych przedsiębiorców z ich potencjalnymi partnerami.

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.