Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-9 marca 2016 r.

Zakończyła się organizowana w dniach 5 – 9 marca 2016 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasada RP w Teheranie, Ministerstwem Rozwoju oraz Polsko-Irańską Izba Gospodarczą, misja gospodarcza do Iranu, z udziałem ponad 70 polskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Wiceministra Rozwoju Radosława Domagalskiego.

Delegacja polskiego biznesu z Wiceprezesem KIG Andrzejem Piłatem odbyła serię spotkań z przedstawicielami irańskiej administracji rządowej i przedsiębiorcami, uczestniczyła w dwóch forach gospodarczych Polska – Iran, w stolicy Prowincji Chorasan – Mashad oraz w Teheranie. Członkami delegacji biznesowej byli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz PKO BP.

Iran po zniesieniu większości sankcji handlowych i finansowych staje się jednym z najważniejszych rynków w regionie Bliskiego Wschodu. Wśród potencjalnych obszarów współpracy miedzy Polska a Iranem jest sektor wydobywczy, w tym paliwowy, branże motoryzacyjna, kolejowa, budowlana, przemysł spożywczy i przetwórstwo spożywcze, górnictwo oraz maszyny i urządzenia dla rolnictwa.

Misja odwiedziła dwa największe ośrodki gospodarcze Iranu – Teheran – stolicę kraju oraz Mashad stolicę prowincji Chorasan – drugie co do wielkości miasto Iranu i znaczący węzeł komunikacyjny (połączenie kolejowe z Chinami), położony w pobliżu Turkmenistanu i Afganistanu. W Chorasanie delegację polska przyjął Gubernator i Wicegubernator Prowincji, której przedstawiciele w styczniu 2016 r. odwiedzili Polskę i jak podkreślano, była to pierwsza wizyta z Iranu w Europie, po zniesieniu sankcji nałożonych na Iran.

Podczas otwarcia Forum Gospodarczego w Mashad Wiceminister Radosław Domagalski, podkreślił, że rozpoczyna się nowy etap we wzajemnych relacjach miedzy naszymi krajami. Nowy etap, ponieważ zostały już zniesione lub mocno ograniczone bariery dotyczące płatności miedzy bankami polskimi i irańskimi.

Wiceminister Domagalski zaznaczył również, że oprócz relacji gospodarczych Polska będzie chciała rozwijać również współpracę naukową i kulturalną z Iranem, która pozytywnie wpływa na relacje biznesowe. Zwrócił się również do polskich firm uczestniczących w misji, informując, że rząd podjął decyzję o objęciu ubezpieczeniem KUKE kontraktów eksportowych. Firmy polskie otrzymały również potwierdzenie, że administracja rządowa przygotowuje nowa formułę programu Go IRAN, który ma wzmacniać naszą współpracę gospodarczą z Iranem.

Wicegubernator Prowincji Chorasan potwierdził, że Polska była zawsze bardzo ważnym partnerem dla Iranu, jako kraj odgrywający znaczącą role w Europie ze względu na swoją gospodarkę i rozwój, stwierdził również, że gospodarka Iranu bardzo szybko się rozwija co stanowi potencjał do wzajemnej współpracy i zwiększenia obrotów wymiany handlowej między Polską a Iranem.

Ambasador RP w Iranie zaznaczył, że następuje przejście z wizyt na szczeblu centralnym do wizyt na szczeblu regionalnym, czego przykładem była wizyta polskiej delegacji w prowincji Chorasan.

Prezes Izby w Chorasan wskazał, że Prowincja ta może stać się bramą do dalszej ekspansji polskich produktów na inne rynki Azji Centralnej. Przypomniał również, że polskie technologie były obecne od dawna w lokalnych fabrykach cukru, które pracowały w oparciu o nie.

W Teheranie uczestnicy misji gospodarczej wzięli udziale w Forum biznesu Polska-Iran, zorganizowanym we współpracy z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa (ICCIMA), wieloletnim partnerem KIG. Prezes ICCIMA podkreślił, doświadczenie we wzajemnych kontaktach i dobre relacje miedzy izbami oraz fakt, że polskie delegacje przyjeżdżały do Iranu także w czasie sankcji. Zapowiedziano również wizytę dużej delegacji przedsiębiorców z Iranu do Polski. Zapowiedziano kontynuację współpracy miedzyizbowej, w tym powołanie wspólnej polsko-irańskiej rady biznesu.

Wiceminister Domagalski, potwierdził w Teheranie, że Ministerstwo Rozwoju będzie wspierało polskie firmy zainteresowane współpracą z Iranem. – Nasi eksporterzy i inwestorzy zagraniczni mogą liczyć na pomoc rządu. Ministerstwo Rozwoju będzie rozwijać przeznaczone dla firm mechanizmy wsparcia – zapowiedział Wiceminister.

W czasie spotkań i konsultacji w irańskich ministerstwach gospodarki i finansów, przemysłu, górnictwa i handlu, zdrowia i edukacji medycznej, rolnictwa oraz ropy prezentowane były obszary zainteresowań i oferty polskich firm. – Rozmawiając z administracją chcemy poruszać kwestie ważne dla naszych przedsiębiorstw i ich planów wobec rynku irańskiego. Wsparcie administracji rządowej jest w Iranie kluczowe – rząd ma wpływ na największe decyzje inwestycyjne i posiada instrumenty ich finansowego wsparcia – podkreślał wiceminister Domagalski przed spotkaniami. Na rozmowach w Ministerstwach Wiceministrowi towarzyszyli przedstawicie polskich firm uczestniczących w misji KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do kontynuacji kontaktów podczas kolejnych przedsięwzięć organizowanych w 2016 r. promujących współpracę polskich i irańskich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Misji do Iranu na stronach:

http://www.financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/37902/tehran-warsaw-agree-boost-commerce

http://www.tehrantimes.com/Index_view.asp?code=253517

http://www.ettelaat.com/etint/?p=57103

http://www.irna.ir/en/News/81994351/

Przedsięwzięcia promujące Polsko-Irańską współpracę gospodarczą:

http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/misjewyjazdowe/4460-relacja-misja-polskiego-biznesu-do-iranu-z-okazji-oficjalnej-wizyty-wicepremiera-ministra-gospodarki-pana-janusza-piechociskiego-2527092015.html

http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/bwzz/4602-spotkanie-z-ministrem-domagalskim-w-kig-29-luty-2016-r-.html

http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/wizytyzagranica/4556-relacja-polsko-iraskie-forum-biznesu.html

http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/bwzz/4421-program-go-iran-konferencja-z-udziaem-wicepremiera-ministra-gospodarki-janusza-piechocikiego-krajowa-izba-gospodarcza-31-sierpnia-2015-r-.html

http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/misjewyjazdowe/4603-misja-gospodarcza-do-iranu-oil-a-gas-exhibition-tehran-4-8-maja-2016-r.html

Kontakt:

Maria Nowakowska
tel.: 22 6309783
mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 6309773
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel 22 6309752
ewojtas@kig.pl

 

Galeria zdjęć :

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.