• A A A

Relacja: III Polsko – Tureckie Konsultacje Gospodarcze, 13 czerwca 2014 r.

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Ankarze odbyły się III Polsko – Tureckie Konsultacje Gospodarcze oraz Polsko – Tureckie Forum Biznesu, w którym uczestniczyło blisko 30 przedsiębiorców z Polski oraz ponad 100 przedstawicieli tureckiego biznesu.

III Polsko – Tureckie Konsultacje Gospodarcze odbyły się pod przewodnictwem Pana Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki RP oraz Pana Nihata Zaybekci, Ministra Gospodarki Republiki Turcji.

Podczas wizyty i Forum Krajowa Izba Gospodarcza była reprezentowana przez Amb. Pana Jerzego Drożdża, Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą oraz Panią Marię Nowakowską, eksperta w BWzZ.

Dyr. J. Drożdż dokonał inauguracji Forum wspólnie z Przewodniczącym Turecko-Polskiej Rady Biznesu oraz spotkał się podczas Forum z dyr. ds. międzynarodowych TOBB (Tureckie Zrzeszenie Izb i Giełd), Panem Mustafa Bayburtlu.

Tematem rozmowy była realizacja porozumienia podpisanego przez KIG i TOBB w czasie wizyty Prezydenta RP w Turcji w marcu 2014 r., w tym możliwości współpracy firm polskich i tureckich na rynkach trzecich.

Kontakt:

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.