Relacja: EU-Third countries events at EXPO 2015

31 października 2015 r. zakończyła się Wystawa Światowa EXPO 2015 w Mediolanie, której tematem przewodnim było hasło „Wyżywienie planety, energia dla życia” największe wydarzenie wystawiennicze na świecie, na którym prezentowało się niemal 150 państw i organizacji, przyciągając ponad 21 milionów odwiedzających.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Promos – Agenda Izby Handlowej w Mediolanie zorganizowały w ramach EXPO 2015 w Mediolanie cztery wydarzenia: konferencje tematyczne poświęcone współpracy na rynku chińskim, japońskim oraz w krajach Afryki Subsaharyjskiej i giełdy kontaktów B2B przedsiębiorców europejskich z firmami z Chin, Japonii, Afryki. Jedno z wydarzeń dedykowane było najnowszym trendom w turystyce, podróżach kulinarnych, gastronomicznych EU FOOD TOURISM EVENT.

Giełdy kooperacyjne poświęcone były branży rolno-spożywczej, bezpieczeństwu i kontroli żywności, biotechnologiom, technologiom w zakresie gospodarki wodnej, wytwarzaniu energii, odnawialnym źródłom energii. W spotkaniach z firmami z Chin, Japonii i Afryki Subsaharyjskiej udział wzięły firmy z Polski, Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, Słowenii oraz innych krajów europejskich.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANE PRZEZ KIG w ramach projektu EU-THIRD COUNTRIES EVENTS AT EXPO 2015

EU – CHINA EXPO EVENT 9-10 czerwca 2015
EU – JAPAN EXPO EVENT 10-11 lipca 2015
UE – SUB SAHARAN AFRICA EVENT 18-19 września 2015
EU – FOOD & TOURSIM EXPO EVENY 28 września 2015

Najważniejszym celem, tych wydarzeń było wsparcie polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych z partnerami zagranicznymi z krajów pozaeuropejskich. Efektem tych wydarzeń było ok. 100 spotkań pomiędzy polskimi a zagranicznymi przedsiębiorcami, co w bezpośredni sposób wpływa na nawiązywanie nowych kontraktów biznesowych, wzmocnienie wizerunku polskiego przedsiębiorcy jako atrakcyjnego partnera biznesowego. Firmy polskie uczestniczące w programie miały okazje zwiedzenia wystawy EXPO Milan 2015 oraz odbycia wizyt w Parmie i spotkań B2B z przedsiębiorcami z Regionu Emilia Romagna.

Więcej infromacji: http://www.euexpo2015.talkb2b.net/

eu-third-countries-expo-events_milan

Galeria zdjęć :

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.