Relacja: Misja Gospodarcza do Chorwacji, 10-12 V 2016 r.

W dniach 10-12 maja 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała misję gospodarczą do Chorwacji, która towarzyszyła wizycie Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego w Dubrowniku.

Misja gospodarcza polskich przedsiębiorców, pod przewodnictwem Wiceprezesa KIG Tadeusza Donocika, która przybyła do Dubrownika na Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze, uczestniczyła również w V Forum Regionów Polski i Chorwacji. W trakcie Forum Regionów dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami na temat rewitalizacji obiektów przemysłowych i gospodarczych, specjalnych stref ekonomicznych oraz roli samorządów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Marszałek otwierając V Forum samorządowców, podkreślił znaczenie współpracy Północ-Południe przy wdrażaniu programów unijnych, infrastruktury transportowej i energetycznej.

Forum gospodarcze Chorwacja – Polska, które odbyło się 12 maja 2016 r. w Dubrowniku było kontynuacją rozmów przeprowadzonych podczas Forum Biznesu, które odbyło się w KIG 28 stycznia 2016 r. z udziałem Prezydentów Polski i Chorwacji oraz przedsiębiorców z obydwu krajów.

Marszałek Stanisław Karczewski wspólnie z przewodniczącym Parlamentu Republiki Chorwacji Željko Reinerem otworzyli Forum Gospodarcze organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą i Chorwacką Izbę Gospodarczą. Podczas otwarcia tego forum Marszałek Karczewski podkreślił, że obecność dwóch przewodniczących parlamentów na forum gospodarczym służy tworzeniu wspólnego mianownika dla inwestycji polsko-chorwackich i dobrego klimatu politycznego. Zaznaczył, że nie jest to próba wpływania przez polityków na biznes, ani odwrotnie. Obaj przewodniczący zgodzili się, że zbudowanie połączenia między Świnoujściem a Krk jest programem minimum, który może doprowadzić do wzrostu wymiany gospodarczej i inwestycji, co najmniej na poziomie odpowiadającym wzrostowi liczby polskich turystów w Chorwacji. Podkreślano również znaczenie dwustronnej współpracy w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych i wzmocnienie współpracy między MŚP.

Wiceprezes KIG Pan Tadeusz Donocik powiedział, podczas Forum, że nie przypuszczał, iż w tak krótkim czasie, zaledwie w 5 miesięcy po podpisaniu MoU miedzy Krajowa Izba Gospodarcza a Chorwacka Izba Handlowa (styczeń 2016), polscy przedsiębiorcy będą znowu uczestniczyli w Forum Biznesu. Tym razem w Chorwacji w Dubrowniku. Podkreślił również, że Polska i Chorwacja to nie tylko partnerzy w biznesie ale również dobrzy przyjaciele.

Znakomicie rozwijające się relacje polityczno-gospodarcze, wzrost wymiany gospodarczej w ostatnich latach otwierają dzisiaj drzwi do kontaktów gospodarczych dla polskich i chorwackich firm, na wielu płaszczyznach, m.in. w dziedzinie energetycznej, infrastruktury transportowej i informacyjnej, ochrony środowiska, w branży meblowej i spożywczej.

Rok 2015 był trzecim rokiem z rzędu, w którym polski eksport do Chorwacji wzrastał w tempie szybszym niż w latach poprzednich, co jest pozytywnym czynnikiem i rokuje dla przedsiębiorców dobre perspektywy, podkreślił Prezes Donocik.

Wiceprezes Chorwackiej Izby Gospodarczej Tomislav Radoš, zaznaczył, że Chorwacja, powinna się uczyć od Polski, ubiegać się o środki unijne i jak je skutecznie wykorzystywać na rzecz rozwoju gospodarczego. Podkreślił znaczenie projektu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne, który zakłada rozwój współpracy gospodarczej, ale także rozwój współpracy infrastrukturalnej – w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej.

W drugiej części forum, uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prezentacji dotyczących możliwości działania na rynku chorwackim i polskim.

Kontakt:
Elżbieta Wojtas
tel. 22 63 09 752
mail: ewojtas@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.