Relacja: Polsko-Łotewskie Forum Biznesu, 9 kwietnia 2014 r.

W dniu 9 kwietnia 2014 roku, z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Premier Łotwy Pani Laimdota Straujuma, w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się Polsko-Łotewskie Forum Biznesu. Organizatorami Forum była Krajowa Izba Gospodarcza, Ambasada Łotwy w Warszawie oraz Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju (LIAA).

Uroczystego otwarcia Forum dokonał Prezes KIG Pan Andrzej Arendarski podkreślając wysoką rangę wzajemnych kontaktów i wizyt, które miały miejsce w ostatnim okresie oraz coraz intensywniejszą współpracę polskich i łotewskich przedsiębiorców w wielu dziedzinach. Polska jest ważnym partnerem handlowym Łotwy, zajmując 7 pozycję w eksporcie i 4 w imporcie z tego kraju.

Premier Łotwy, witając polskich i łotewskich uczestników Forum zaznaczyła z kolei, że wymiana handlowa między obydwoma krajami z roku na rok rośnie i w 2013 r. osiągnęła 1,5 mld euro. Wśród sektorów atrakcyjnych dla inwestycji zagranicznych w swoim kraju wymieniła m.in. IT, zielone technologie, ochronę zdrowia, transport i logistykę, przemysł maszynowy i elektroniczny, przemysł drzewny i przetwórstwo żywności. Podkreśliła także dogodne warunki do inwestycji, wskazując m.in. na przyjazny system podatkowy, jedną z najbardziej rozwiniętych na świecie sieci szybkiego internetu. Wskazała też, że Łotwa jest bramą pomiędzy Europą i krajami WNP.

„Łotwa odbudowała gospodarkę po kryzysie gospodarczym i finansowym, przystąpiła do strefy euro i dziś jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Polsce udało się uniknąć poważnych konsekwencji kryzysu i staje się coraz silniejszym gospodarczym graczem w Unii Europejskiej” – dodała także na spotkaniu Premier Łotwy.

W dalszej części spotkania wystąpili następujący prelegenci:

  • Pani Inese Sulzanoka – Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju,
  • Pan Marek Korowajczyk – Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej w Ministerstwie Gospodarki,
  • Pani Dace Kadaksova – konsultant prawny Kancelarii Prawnej Radosław Dryl,
  • Pan Jacek Świeca – Partner Zarządzający Kancelaria Świeca i Wspólnicy,
  • Pani Katarzyna Drgas – Senior Manager Solaris Bus & Coach S.A,

którzy przybliżyli obecnym przedsiębiorcom możliwości biznesowe, inwestycyjne oraz prawne aspekty prowadzenia działalności na rynku łotewskim i na rynku polskim, a także doświadczenia i dobre praktyki z dotychczasowej współpracy.

Prezentacja LIAA Pobierz Pdf

W ostatniej części spotkania miały miejsce rozmowy biznesowe między polskimi i łotewskimi firmami reprezentującymi branżę budowlaną, kosmetyczną, logistyczną i spożywczą. Polscy i łotewscy uczestnicy mogli ponadto skorzystać z konsultacji, obecnych na Forum i podczas rozmów B2B, przedstawicieli Polsko-Łotewskiej Izby Gospodarczej.

Kontakt:

Natalia Wysocka
tel. 22 630 96 13
e-mail: nwysocka@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.