Relacja: Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze w Ankarze, 6 marca 2014 r.

W dniach 4 – 6 marca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył wizytę w Turcji, gdzie odwiedził polityczną stolicę kraju – Ankarę oraz gospodarczą – Stambuł. Delegacji oficjalnej towarzyszyła grupa polskiego biznesu oraz organizacji otoczenia biznesu, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Polsko – Turecką Izbą Gospodarczą oraz z firmami Deloitte i Dentons.

Jednym z punktów programu oficjalnej wizyty Prezydenta RP było Polsko – Tureckie Forum Gospodarcze, zorganizowane 6 marca br. w Stambule – w ramach obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją. Podczas Forum polscy i tureccy przedsiębiorcy mieli okazję przeprowadzić dwustronne rozmowy handlowe; ze strony polskiej w Forum wzięło udział ponad 40 firm, natomiast ze strony tureckiej – blisko 120.

W sesji kończącej Forum Prezydent Bronisław Komorowski powiedział „Polska wspiera dzisiaj w pełni aspiracje europejskie Turcji, bo chcemy widzieć Turcję w tym samym projekcie politycznym, który powinien być jeszcze silniejszy, atrakcyjniejszy i zamożniejszy”. A razem z Prezydentem Turcji, zadeklarował, że skoro jesteśmy sojusznikami w NATO, powinny wejść w kolejne stulecia wzajemnych kontaktów z jak najmocniejszym komponentem gospodarczym.

Dziś Turcja znajduje się w grupie 20 największych rynków świata. Podstawą sukcesu gospodarczego były zapoczątkowane w latach 80 ubiegłego wieku rządowe reformy gospodarcze, kontynuowane od 2001 r. przy współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, dzięki którym turecka gospodarka przekształciła się z zamkniętej i nastawionej głównie na rolnictwo w rynek otwarty i oparty na usługach i produkcji.

Turcja jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski na Bliskim Wschodzie i w Azji. W latach 2004–2011 wymiana handlowa między naszymi krajami niemal się potroiła. Do branż i sektorów tureckiej gospodarki o największym potencjale dla polskich firm należą m.in.: energetyka, sektor rolno-spożywczy, komponenty przemysłu samochodowego, budownictwo, aparatura i sprzęt medyczny, kosmetyki, chemia i przemysł obronny. Turecki rynek został wybrany przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden z siedmiu najbardziej perspektywicznych na świecie kierunków polskiego eksportu. Ponadto, w związku ze zbliżającym się 100-leciem Republiki Turcji planowane są tam m.in. olbrzymie inwestycje infrastrukturalne, co otwiera wiele szans dla polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.

Organizatorem Polsko – Tureckiego Forum Gospodarczego był turecki partner Krajowej Izby Gospodarczej – Tureckie Stowarzyszenie Izb Gospodarczych i Giełd Handlowych (TOBB).

Kontakt:

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.