Wizyta delegacji singapurskiej w KIG, 14 X 2016 r.

10.11.2016

W dniu 14 października br.  złożyła wizytę  w  KIG  delegacja singapurska, którą w imieniu izby przyjął Pan Janusz Wiśniewski , Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W skład  delegacji z  wchodzili:

– Pan Adrian NG, Dyr Dep. Europy i Ameryki Północnej w Ministerstwie  Handlu i Przemysłu,
– Pani Elena Lee, Dyr Oddziału Emerging Europe, Latin America and Carabbien Group z Frankfurtu,
– Pani Theodora D’Cruz– asystentka Dyrektora Ng.

W trakcie spotkania Prezes J.Wiśniewski  zapoznał gości z strukturą oraz działalnością Krajowej Izby Gospodarczej  oraz rolą jaką pełni  sektor SME w rozwoju gospodarki naszego kraju. Następnie poruszano tematy dotyczące możliwości zwiększenia wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Singapurem , szczególnie  w sektorach rolno-spożywczym, chemicznym i  stoczniowym. Następnie wymieniono poglądy na temat małego zaangażowania inwestycji singapurskich w Polsce oraz zmian jakie niesie dla regionu Azji Płd-Wschodniej podpisanie umowy CEFTA .

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.