Wizyta Emira Kataru w Polsce: kamień milowy w dwustronnych relacjach

11.07.2024

Polska i Katar zacieśniają współpracę gospodarczą. Emir Tamim bin Hamad Al Thani w Warszawie

Emir Kataru w Polsce

W dniach 4-5 lipca br. w Warszawie przebywał z oficjalną wizytą Emir Państwa Katar Szejk Tamim bin Hamad Al Thani, wraz z delegacją rządową i przedstawicielami biznesu

Równolegle do rozmów oficjalnych, 5 lipca odbyła się 5. edycja Polsko-Katarskiego Forum Nowych Technologii. Inicjatorem spotkania była Ambasada RP w Doha, a organizatorem – Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

W oficjalnym otwarciu Forum wzięli udział:

 • Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk
 • Szejk Mohammed bin Hamad Al Thani, Minister Handlu i Przemysłu Państwa Katar
 • Andrzej Szejna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Marek Kłoczko, Prezes Konfederacji Przedsiębiorczości Lewiatan
 • Szejk Khalifa bin Jassim Al Thani, Prezes Katarskiej Izby Handlu i Przemysłu (QCCI)
 • Szejk Nawaf Bin Nasser Al-Thani, Członek Zarządu Katarskiego Stowarzyszenia Biznesmenów
 • Andrzej Dycha, Prezes PAIH

W przemówieniach otwierających podkreślono, że wizyta Emira w Polsce jest kamieniem milowym w dwustronnych relacjach, a współpraca gospodarcza dynamicznie się rozwija, coraz bardziej koncentrując się na sektorach opartych na wiedzy. Polskie firmy inwestują w Katarze, a katarskie w Polsce. Kolejnym etapem mogą być wspólne przedsięwzięcia na Ukrainie.

 

Prezes Marek Kłoczko w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wieloletnie kontakty instytucjonalne KIG z Katarem, a zwłaszcza współpracę z Katarską Izbą Handlowo-Przemysłową, dzięki której wspierane są wspólne projekty polskich i katarskich partnerów, a kolejnym krokiem może być ich realizacja właśnie  na Ukrainie. Szejk Khalifa bin Jassim Al Thani, Prezes Katarskiej Izby Handlu i Przemysłu, zwrócił w tym kontekście uwagę na potrzebę reaktywowania Joint Business Council między KIG a QCCI.

 

Część oficjalną Forum zakończyło podpisanie czterech porozumień w obszarze:

 • przemysłu stoczniowego
 • elektrotechniki
 • współpracy parków technologicznych

W drugiej części wydarzenia odbyły się m.in. panele dyskusyjne na temat współpracy w zakresie:

 • transportu i logistyki
 • nowych technologii
 • sztucznej inteligencji

 

Forum poprzedziło spotkanie plenarne delegacji Katarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Zrzeszenia Katarskich Przedsiębiorców z przedstawicielami KIG i polskich firm. Odbyło się ono w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Spotkaniu przewodniczyli: Prezes KIG Marek Kłoczko i Prezes QCCI Szejk Khalifa bin Jassim Al Thani.

Rozmowy dotyczyły perspektywicznych sektorów współpracy gospodarczej oraz planów dalszej współpracy Izb, w tym reaktywowania Polsko-Katarskiej i Katarsko-Polskiej Rady Biznesu JBC i organizacji misji gospodarczej KIG do Kataru.

Zainteresowanych udziałem w kolejnych wydarzeniach poświęconych polsko-katarskiej współpracy gospodarczej oraz w misji wyjazdowej do Dohy prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą.

 

Fotorelacja


Wizyta Emira i perspektywy polsko-katarskiej współpracy były szeroko komentowane w mediach katarskich i polskich


 

 

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Maria Nowakowska
Project Manager
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.