Wpływ wojny w Ukrainie na działalność polskich firm. Wyniki ankiety GUS

23.08.2022

Wpływ wojny na koniunkturę – sierpień 2022

Główny Urząd Statystyczny wraz z sierpniowym komunikatem o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach opublikował wyniki ankiety na temat wpływu wojny na Ukrainie na działalność polskich firm.

Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania dotyczące obecnych i przewidywanych konsekwencji wojny dla firm a także jej wpływu na zatrudnianie pracowników z Ukrainy.

Wyniki zaprezentowano w podziale na następujące branże: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową oraz zakwaterowanie i gastronomię.

Z sierpniowej ankiety wynika m.in., że w niektórych branżach wzrosła liczby firm, które oceniają konsekwencje wojny jako poważne a nawet zagrażające stabilności firmy.

  • W branży gastronomii i zakwaterowania odsetek firm, które określają te skutki jako „poważne” zwiększył się z 27,1% w lipcu do 30,9% w sierpniu.
  • W przypadku handlu detalicznego był to wzrost z 19,2% do 22,2%.
  • Rosnący niepokój widoczny jest również w branży transportowej, gdzie grono podmiotów, które oceniają skutki wojny jako zagrażające stabilności firmy wzrosło z 5,0% w lipcu do 8,2% w sierpniu.
  • Co ciekawe, w tej samej branży największy odsetek ankietowanych (16,9%) deklaruje brak negatywnych skutków dla ich działalności.

Warto również zauważyć, że grono firm, które mówią o braku negatywnych skutków zwiększyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca w niemal wszystkich branżach (poza handlem hurtowym).

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem wojny pozostaje wzrost kosztów. W sierpniowej ankiecie na ten problem narzeka m.in. 92,9% firm z branży zakwaterowania i gastronomii, 84,6% firm transportowych i 83,9% firm budowlanych.

Na drugim miejscu wśród najbardziej dokuczliwych problemów są zakłócenia w łańcuchu dostaw. Na ten kłopot zwraca uwagę m.in. 59,7% firm reprezentujących przetwórstwo przemysłowe i 53,3% z branży budowlanej.

Wciąż odczuwany jest wpływ wojny na sferę zatrudnienia (odpływ i napływ pracowników z Ukrainy).

  • Budownictwo jest branżą, w której największa liczba podmiotów (3,5%) deklaruje opływ pracowników jako poważny.
  • Nieznaczny odpływ zauważa 45,7% firm z branży gastronomii oraz zakwaterowania, 37,3% z przetwórstwa przemysłowego i 30,8% firm transportowych i magazynowych.
  • Napływ pracowników z Ukrainy określany jako poważny w sierpniowej ankiecie najczęściej deklarowały firmy z branży zakwaterowania i gastronomii (5,3%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.