Wstępna inflacja w październiku 2019 r.

31.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,2% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,5% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane te okazały się zbliżone do prognozowanych przez rynek.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,3% wyższe niż we wrześniu i o 6,1% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się wyższe niż we wrześniu o 0,2% i jednocześnie niższe niż przed dwunastoma miesiącami o 1,7%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w skali miesiąca o 0,9% i spadek cen o 4,7% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za październik Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 14 listopada.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.