Rekordowa inflacja. GUS opublikował wstępne dane za czerwiec 2022

04.07.2022

Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2022

dane o inflacji

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 1,5% w stosunku do maja i jednocześnie okazały się wyższe o 15,6% niż w czerwcu ubiegłego roku (w maju dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 13,9%).

Poziom inflacji pokrywa się z prognozami KIG i jest bardzo zbliżony do oczekiwań rynkowych.

Zgodnie z danymi GUS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7% w stosunku do maja i były jednocześnie o 14,1% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się wyższe o 3,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 35,3% wyższe niż w czerwcu 2021 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu – były o 9,4% droższe niż przed miesiącem i o 46,7% w porównaniu do ubiegłego roku.

Pełne dane o inflacji GUS zaprezentuje 15 lipca.


Sprawdź pozostałe analizy Krajowej Izby Gospodarczej >>> TUTAJ

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.