Wstępne dane o inflacji w styczniu 2020 r.

14.02.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,9% wyższe niż w grudniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,4% (w grudniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,4%).

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych okazały się o 1,7% wyższe niż w grudniu i o 6,7% wyższe niż przed rokiem. Ceny użytkowania mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego okazały się o 2,3% wyższe niż w grudniu i o 4,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny transportu natomiast okazały się o 1,2% niższe niż przed miesiącem i 1,9% wyższe niż przed rokiem.

Dane te okazały się zgodne z oczekiwanymi przez rynek. Należy mieć jednak na uwadze, że styczniowe dane  mają charakter wstępny i prezentowane są w zawężonym zakresie. Pełne dane o inflacji za styczeń Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje wraz z wynikami lutowymi po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2020 rok.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.