Wstępne dane o inflacji w styczniu 2022: ceny wyższe niż przed rokiem o 9,2%

15.02.2022

Wstępne dane o inflacji w styczniu 2022

dane o inflacji

Dane o inflacji – styczeń 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. Ceny przeciętnie okazały się o 1,9% wyższe niż w grudniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 9,2% (w grudniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 8,6%).

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 2,6% wyższe niż w grudniu i o 9,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny w grupie alkohol i tytoń były wyższe niż przed miesiącem o 1,7% i wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 3,7%. Ceny w grupie mieszkanie wzrosły o 4,4% w stosunku do grudnia i były o 12,0% wyższe niż przed rokiem. W tym ceny nośników energii w styczniu podrożały o 8,0% m/m i były wyższe niż przed rokiem o 18,2%. Ceny transportu w styczniu były o 2,7% niższe niż przed miesiącem, ale w stosunku rocznym wzrosły o 17,5%. W grupie tej paliwa były w styczniu tańsze niż w grudniu o 4,4% i droższe niż przed rokiem o 23,8%

Dane za styczeń okazały się minimalnie niższe od mediany oczekiwań rynkowych i zgodne z naszą prognozą.  Analizując dane o inflacji w styczniu warto wspomnieć o wpływie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Pierwsze instrumenty tarczy (w tym m.in. obniżenie akcyzy na paliwo) wdrożono jeszcze pod koniec ubiegłego roku ale dopiero w styczniu br. ich efekty odnotowała statystyka.

Styczniowe dane  mają charakter wstępny i prezentowane są w zawężonym zakresie. Pełne dane o inflacji za styczeń Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje wraz z wynikami za luty po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2022 rok.

Sprawdź pozostałe analizy Krajowej Izby Gospodarczej >>> TUTAJ

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.