Wstępny szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022

14.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022

szybki szacunek

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022 r.

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo PKB w IV kwartale 2022 r. zmniejszył się realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 2,4% i jednocześnie okazał się o 0,3% wyższy niż przed rokiem.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo PKB w kwartale czwartym ub. r.  okazał się o 2,0% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Dane okazały nieco wyższe od prognoz KIG i niższe od mediany oczekiwań rynkowych.

Pełniejsze dane o wynikach IV kwartału 2022 roku poznamy 28 lutego.


Zobacz inne analizy makro


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.