Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Japonia

27.04.2020

Japońskie służby celne zadecydowały o podjęciu następujących środków w celu przyznania „większych ułatwień” w związku ze skutkami pandemii COVID-19:

  • Japońskie służby celne będą akceptować „karnet zastępczy”, który pozwala na przedłużenie okresu ważności oryginalnego karnetu, o ile można będzie udowodnić, że niewywiezienie towarów w terminie było spowodowane przez pandemię COVID-19.
  • Jeżeli posiadacz karnetu lub jego przedstawiciel nie są w stanie przedłożyć oryginału „karnetu zastępczego” z powodu ograniczeń w transporcie, japońskie służby celne zaakceptują oryginał karnetu ATA, którego termin ważności wygasa wraz z kopią karnetu zastępczego – z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie sytuacji, gdy brak ponownego wywozu towarów w okresie ważności karnetu jest spowodowany pandemią COVID-19.

W przypadku gdy towary są przewożone przez pasażerów jako bagaż podręczny, japońskie służby celne zaakceptują oryginalny karnet ATA, jeśli pasażer okaże wraz z nim kopię zastępczego karnetu, np. w formie zdjęcia lub skanu.

Uwaga ważne:

Japońskie służby celne zastrzegają sobie prawo skontaktowania się z zrzeszeniem wydającym karnety ATA (tzn. Krajową Izbą Gospodarczą) w celu potwierdzenia czy karnet zastępczy został faktycznie wydany i przedłożona kopia jest autentyczna.

Zobacz także: 

Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Norwegia, Bośnia i Hercegowina

Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Chiny, Szwajcaria, Izrael, Serbia

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.