• A A A

Wyniki budownictwa w czerwcu 2019

23.07.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w maju i jednocześnie o 0,7% niższa niż przed rokiem (w maju roczna dynamika sprzedaży wyniosła jeszcze 9,6%). Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym ma wciąż charakter sezonowy. Niestety jego rozmiary okazały się nieco niższe od typowych i wyraźnie mniejsze od notowanych przed rokiem.

Według statystyk oczyszczonych z wpływ czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się o 0,1% wyższa niż w maju oraz o 4,7% większa niż przed rokiem.

Wyniki czerwca okazały istotnie gorsze od oczekiwanych i to mimo tego, że prognozy dość powszechnie zakładały spadek dynamiki sprzedaży w ujęciu rocznym (w związku z niekorzystnymi różnicami w czasie pracy). Być może część prac, które były oddawane w ostatnim czasie, zafakturowana została jeszcze w ostatnich dniach maja, nie zaś jak planowano już w czerwcu. Podobną hipotezę stawiano przy komentowaniu, istotnie słabszych od prognoz, wyników czerwca w przemyśle.

Czerwcowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie 9,3% widoczny był we wszystkich trzech aktywnościach budownictwa – w budowie budynków wyniósł 9,0%, budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej 13,5%, najsłabszy zaś okazał się w robotach budowlanych specjalistycznych 2,7%.

Sprzedaż niższa niż przed rokiem o 0,7% była przede wszystkim pochodną korekty w budowie budynków o 1,8% oraz robotach budowlanych specjalistycznych o 0,6%. W przypadku bowiem budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej sprzedaż okazała się dokładnie taka jak przed rokiem.

W pierwszym półroczu produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po pięciu miesiącach roku wzrost wynosił 9,3%.

W czerwcu ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,3%, tak jak w maju. Podobnie było w przypadku rocznej dynamiki cen, która tak jak w maju wyniosła 3,7%.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.