Wyniki budownictwa w czerwcu 2021

21.07.2021

Wyniki budownictwa w czerwcu niższe od oczekiwanych przez rynek

Wyniki budownictwa w czerwcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,4%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 4,7%. W okresie I-VI 2021roku produkcja budowlano-montażowej była o 2,8% niższa niż przed rokiem. Dane GUS dotyczące produkcji budowlano–montażowej okazały się niższe od oczekiwań rynkowych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 3,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,5% niższa w porównaniu z majem 2021 roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się w budowie budynków (o 15,0%), wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 13,2%) oraz wykonujących roboty specjalistyczne (o 7,9%).

W stosunku do czerwca 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 18,3%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%). Zmniejszyła się natomiast produkcja przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków (o 0,3%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu okazały się o 0,6% wyższe niż w maju i jednocześnie o 3,7% wyższe niż przed rokiem. W maju ceny były o 0,5% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie o 3,3% wyższe niż przed rokiem.

Wzrost sprzedaży budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym w czerwcu jest typowy i może mieć związek m. in.  z większą liczbą dni roboczych oraz fakturowaniem prac na koniec II kwartału.

Zobacz wyniki budownictwa w maju

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.