Wyniki budownictwa w czerwcu 2022

21.07.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2022 r.

 

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,3% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 5,9%. W maju roczna dynamika produkcji wyniosła 13,0%.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 12,0%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG (odwrotność sytuacji z maja, kiedy wyniki przekroczyły oczekiwany poziom).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w czerwcu była wyższa o 6,7% w ujęciu rocznym oraz niższa w stosunku do wypracowanej w maju br. o 3,5%.

W porównaniu z majem br. produkcja wzrosła w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,4% oraz w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 1,5%. W przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków sprzedaż była niższa niż w maju o 1,7%.

W ujęciu rocznym zanotowano wzrosty sprzedaży w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 15,2% oraz w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 5,0%. W przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne sprzedaż była niższa niż przed rokiem o 3,1%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. były o 1,4% wyższe niż w maju i o 13,2% wyższe niż przed rokiem. W maju br. roku zanotowano wzrost cen o 1,3% m/m i 12,2% r/r.

Sprawdź pozostałe analizy Krajowej Izby Gospodarczej >>> TUTAJ

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.