Wyniki budownictwa w czerwcu 2023

20.07.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2023 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,6% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku o 1,5%. W maju br. roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej była ujemna i wyniosła -0,7%.

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w czerwcu

W okresie I-VI 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,8%.

Dane GUS okazały zbliżone do średniej z oczekiwań rynku, ale były słabsze od prognoz KIG.

Wzrost produkcji budowlano-montażowej w czerwcu (w ujęciu miesięcznym) jest typowym zjawiskiem i jest głównie efektem rozliczania robót na koniec kwartału.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w czerwcu była o 2,4% wyższa niż przed rokiem oraz niższa o 0,5% w porównaniu z majem br.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 11,1%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 5,6% a w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 4,4%.

W stosunku do czerwca 2022 roku produkcja budowlano-montażowa spadła jedynie w przypadku budowy budynków (o 5,7%). Wzrosła natomiast w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,9%) oraz w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 3,8%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. były o 1,0% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 10,4% wyższe niż przed rokiem. W maju br. roku zanotowano wzrost cen o 0,9% m/m i 10,9% r/r.

sprawdź także dane z ubiegłego miesiąca >>> wyniki budownictwa w maju

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.