Wyniki budownictwa w grudniu 2019 r.

21.01.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 23,7% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,3% niższa niż przed rokiem. W listopadzie roczna dynamika była również ujemna i wyniosła -4,7%.

Bardzo wyraźny wzrost poziomu sprzedaży budowlano-montażowej pomiędzy listopadem a grudniem jest typowy. Wynika tak z dążności do oddania z końcem roku jak największej ilości inwestycji, ale także z typowym dla końca roku fakturowaniem wykonanych prac (nawet jeśli nie domykają one ostatecznie inwestycji). Przed rokiem wzmiankowany wzrost między listopadem a grudniem był minimalnie słabszy. Zbliżonego scenariusza spodziewała się większość analityków, choć optymiści mieli nadzieję na większą poprawę (więcej oddanych prac infrastrukturalnych spóźnionych z wcześniejszych miesięcy roku).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w grudniu o 3,5% niższa niż w listopadzie oraz o 3,1% niższa niż przed rokiem.

Grudniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie 23,7% był wypadkową wzrostów w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 32,6%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 24,6%) oraz w budowie budynków (o 10,3%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 3,3% była przede wszystkim pochodną spadków notowanych w  przypadku budowy budynków (o 8,5%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 4,1%). W budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowany został niewielki ale jednak wzrost (o 0,4%).

W okresie I – XII produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.