• A A A

Wyniki budownictwa w grudniu 2021

21.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 22,9% wyższa niż w listopadzie ub.r. i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku o 3,1% (wtedy produkcja wzrosła r/r o 3,4%). W listopadzie 2021 roku roczna dynamika produkcji wyniosła 12,7%.

 

W okresie I-XII 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była o 3,2% wyższa niż rok wcześniej.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Warto dodać, że grudzień przynosi wyraźne wzrosty sprzedaży wynikające m.in. z fakturowania robót na koniec kwartału (i roku).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2021 roku była wyższa o 1,1% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 5,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują  wzrost we wszystkich działach budownictwa.  Wartość robót w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 27,8%, w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 20,6% a zajmujących się budową budynków – o 17,5%.

W stosunku do grudnia 2020 roku sprzedaż również wzrosła we wszystkich grupach. W przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne produkcja wzrosła o 6,6%, w jednostkach wyspecjalizowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,3% a zajmujących się budową budynków o 1,7%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2021 roku były o 1,0% wyższe niż w listopadzie i  jednocześnie o 7,6% wyższe niż przed rokiem. W listopadzie ub. roku zanotowano wzrost cen o 1,1% m/m i 6,6% r/r.

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.