Wyniki budownictwa w grudniu 2023 ze znaczącym wzrostem

22.01.2024

Wyniki budownictwa w grudniu 2023 – znacznie wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w grudniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2023 roku.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 28,7% wyższa niż w listopadzie ub.r. i jednocześnie wyższa o 14,0% niż w grudniu 2022 roku (wtedy produkcja notowała spadek r/r o 0,9%). Przypomnijmy, że dane za listopad br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,9% r/r
  • Wzrost produkcji budowlano-montażowej w ostatnim miesiącu roku ma charakter sezonowy i wynika m.in. z rozliczania robót na koniec roku
  • W całym 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła ogółem o 5,0% a największy wzrost w ujęciu całego roku zanotowano w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,3%)

Dane GUS dla grudnia – w ujęciu rocznym – okazały się znacznie wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w grudniu ub.r. była wyższa o 16,1% niż rok wcześniej oraz wyższa o 8,5% w porównaniu z listopadem ub.r.

Wzrost produkcji budowlano-montażowej

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują znaczący wzrost produkcji budowlano-montażowej we wszystkich grupach. W jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej osiągnięto wzrost na poziomie 37,3%; a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi o 21,1%

W stosunku do grudnia 2022 roku produkcja budowlano-montażowa również wzrosła we wszystkich grupach. W jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 19,2%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 13,4%, a w przypadku robót budowlanych specjalistycznych odnotowano wzrost o 4,7%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w ostatnim miesiącu ub.r. były o 0,3% wyższe niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 7,5% wyższe niż w grudniu 2022 roku. Przypomnijmy, że w listopadzie ub.r. zanotowano wzrost cen o 0,5% m/m i 8,0% r/r.

 

Pobierz >>> wyniki budownictwa w grudniu 2023

Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.