Wyniki budownictwa w kwietniu 2020 r.

22.05.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,3% wyższa niż w marcu i jednocześnie o 0,9% niższa niż przed rokiem. W marcu produkcja była wyższa niż przed rokiem o 3,7%. W okresie I – IV 2020 produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż przed rokiem o 6,3%.

W kwietniu produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest zbliżona do notowanej w marcu. Różnice to przede wszystkim kwestia dostępnego czasu pracy, ale również tego, na ile sprzyjające warunki do prac budowlanych panowały w obu tych miesiącach. Wzrost tegoroczny zanotowany w kwietniu był zbliżony do oczekiwanego. Świadczy też o tym, że zgodnie z przypuszczeniami budownictwo jest jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której (przynajmniej początkowo) wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem jest mało odczuwalny. Wypada też pamiętać (zwłaszcza komentując czasowy spadek dynamiki rocznej w ujemną przestrzeń), iż wyniki tegorocznego kwietnia porównujemy do ubiegłorocznego, który prezentował się nadzwyczajnie dobrze.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w kwietniu o 1,2% niższa niż w marcu oraz o 0,3% niższa niż przed rokiem.

Kwietniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 2,3% był wypadkową wzrostu w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,5%) oraz spadków w budowie budynków (o 6,4%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 5,4%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 0,9% była przede wypadkową wzrostu notowanego w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,3%) oraz spadków w budowie budynków (o 8,9%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 4,8%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu okazały się 0,2% wyższe niż w marcu i jednocześnie o 2,8% wyższe niż przed rokiem. W marcu ceny wzrosły o 0,2% i okazały się o 3,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.