Wyniki budownictwa w kwietniu 2023

23.05.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2023

wyniki budownictwa we wrześniu

Wyniki budownictwa w kwietniu

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,5% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku o 1,2% (wtedy produkcja wzrosła r/r o 9,0%).
  • Dane za marzec br. pokazywały spadek produkcji budowlano-montażowej o 1,5% r/r.
  • W okresie I – IV 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,9%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały nieco gorsze niż średnia oczekiwań rynku i dużo niższe od prognoz KIG. Spadek produkcji budowlano-montażowej w kwietniu w ujęciu miesięcznym (po zazwyczaj aktywnym m.in. w rozliczenia kwartalne marcu) jest typowym zjawiskiem.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w marcu była wyższa o 3,8% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 0,1% w porównaniu z marcem br.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadki we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 5,1%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 4,1% a w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 0,5%.

W stosunku do kwietnia 2022 roku produkcja wzrosła w  jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 7,0%) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,8%) a spadła w przypadku budowy budynków (o 6,4%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. były o 0,7% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 11,3% wyższe niż przed rokiem. W marcu br. roku zanotowano wzrost cen o 0,5% m/m i 12,0% r/r.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.