Wyniki budownictwa w kwietniu 2024. Rosną inwestycje w infrastrukturę

23.05.2024

Wyniki budownictwa w kwietniu 2024 – lepsze od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w kwietniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2024 roku.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9% wyższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie niższa o 2,0% niż w kwietniu ub.r. (wtedy produkcja notowała wzrost r/r o 1,1%).
  • Przypomnijmy, że dane za marzec pokazywały spadek produkcji budowlano-montażowej o 13,3% r/r.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się lepsze od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2024 r. była niższa o 5,8% niż przed rokiem oraz wyższa o 2,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Rosną inwestycje w infrastrukturę

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 24,6%) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 7,6%. W stosunku do marca br. spadła natomiast produkcja w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 8,1%).

W porównaniu z kwietniem 2023 roku produkcja budowlano-montażowa spadła w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,5%) oraz firmach zajmujących się budową budynków (o 5,9%). W ujęciu rocznym lepsze wyniki osiągnięto w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 7,8%).

Ceny nadal rosną

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. były o 0,5% wyższe niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 7,1% wyższe niż w marcu 2023 roku. Przypomnijmy, że w marcu br. zanotowano wzrost cen o 0,4% m/m i 7,3% r/r.

 

Pobierz >>> wyniki budownictwa w kwietniu 2024

Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.