Wyniki budownictwa w lipcu 2022 - ze spadkiem. Produkcja budowlano-montażowa o 6,3% niższa niż w czerwcu

22.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,3% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa o 4,2% niż w analogicznym okresie 2021 roku. W czerwcu roczna dynamika produkcji wyniosła 5,9%.

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w lipcu 2022

W okresie styczeń-lipiec 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 10,7%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Lipcowe spadki produkcji sprzedanej w budownictwie mają charakter sezonowy.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lipcu była wyższa o 7,7% w ujęciu rocznym a w stosunku do czerwca br. spadła o 0,5%.

W ujęciu miesięcznym produkcja spadła we wszystkich działach. W przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej była niższa o 10,5%, w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 4,7% a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne spadła o 1,5%.

W ujęciu rocznym wzrosty produkcji zanotowano w przypadku budowy budynków (o 11,7%) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,2%). Spadła produkcja w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 1,4%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. były o 0,8% wyższe niż w czerwcu i o 13,4% wyższe niż przed rokiem. W czerwcu br. roku zanotowano wzrost cen o 1,4% m/m i 13,2% r/r.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.