Wyniki budownictwa w listopadzie 2019 r.

23.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% niższa niż w październiku i jednocześnie o 4,7% niższa niż przed rokiem. W październiku roczna dynamika była również ujemna i wyniosła -4,0%.

Stabilizacja sprzedaży budowlano-montażowej pomiędzy październikiem a listopadem jest dość typowa. Przed rokiem wynik był tu minimalnie dodatni. Taki też scenariusz zakładała większość analityków, choć optymiści mieli nadzieję na poprawę (wszak październik był słabszy niż oczekiwano; listopad mógł więc przynieść nietypową poprawę).

Wypada też pamiętać, że dane obrazujące wynik listopada zniekształcane były niekorzystnymi różnicami w dostępnym czasie pracy. Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w listopadzie o 3,0% wyższa niż w październiku oraz o 1,0% wyższa niż przed rokiem (dla października roczna dynamika sprzedaży w tych statystykach pokazywana była jako ujemna -1,0%.

Listopadowy spadek sprzedaży wynoszący przeciętnie 0,4% był wypadkową spadków w robotach budowlanych specjalistycznych (o 5,1%) oraz w budowie budynków (o 1,5%) oraz łagodzącego ich skutki wzrostu w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 2,9%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 4,7% była przede wszystkim pochodną spadków notowanych w przypadku robót budowlanych specjalistycznych o 12,8%, ale również w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 7,0%). W budowie budynków zanotowano natomiast całkiem wyraźny wzrost wynoszący 5,7%.

W okresie I – XI produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  W listopadzie ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,2%, podczas gdy w październiku o 0,3%. Roczna dynamika cen uległa obniżeniu do 3,0% w listopadzie z 3,2% w październiku.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.