Wyniki budownictwa w listopadzie 2020

21.12.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,6% wyższa niż w październiku i jednocześnie o 4,9% niższa niż przed rokiem. W październiku produkcja była niższa niż przed rokiem o 5,9%. Wyniki listopada okazały się nieco lepsze niż konsensus rynkowym. W okresie I – XI 2020 produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 2,8%.

W listopadzie produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest zbliżona lub nieco lepsza od notowanej w październiku. Nie są to miesiące o wysokiej sprzedaży, kiedy to fakturowane są liczne  prace z zakresu inwestycji infrastrukturalnych i przedsiębiorstw. W konsekwencji w listopadzie trudno o spektakularne wzrosty sprzedaży. Zupełnie inaczej sprawy będą przedstawiać się w kończącym rok grudniu.

Minimalny wzrost wypracowany w tegorocznym listopadzie wyglądał lepiej od odnotowanego przed rokiem spadku. Pozwoliło to na kolejną poprawę rocznej dynamiki sprzedaży, choć niestety wciąż pozostaje ona ujemna. Budownictwo początkowo było jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny. Jednak z początkiem kwartału trzeciego dały się już odczuć pierwsze decyzje o wstrzymaniu lub anulowaniu części projektów inwestycyjnych, w tym budowlanych. Istotne dla wyników okazały się też pewne opóźnienia natury administracyjno-organizacyjnej. Obecna poprawa dynamiki rocznej sprzedaży jest w części efektem wchodzenia w echo niskiej bazy do porównań (końcówka ubiegłego roku była dla budownictwa słabsza).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w listopadzie niższa od październikowej o 0,7% oraz o 7,1% niższa niż przed rokiem.

Listopadowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 0,6% był wypadkową wzrostów w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,2%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 1,2%) oraz spadku w budowie budynków (o 2,3%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 4,9% była wypadkową spadków notowanych w budowie w budowie budynków (o 12,0%) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,5%) i jednoczesnego wzrostu w robotach budowlanych specjalistycznych (o 4,7%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie okazały się 0,2% wyższe niż w październiku i jednocześnie o 2,4% wyższe niż przed rokiem. W październiku ceny wzrosły również o 0,2% i okazały się o 2,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: zatrudnienie i płace

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.