Wzrost dynamiki w budownictwie. Wyniki w listopadzie 2022 wyższe o 9,1% w stosunku do października

21.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2022

wyniki budownictwa we wrześniu

Wyniki budownictwa w listopadzie 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2022 r.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,1% wyższa niż w październiku i jednocześnie wyższa o 4,0% niż przed rokiem.
  • W październiku roczna dynamika produkcji wyniosła 3,9%.

W okresie styczeń-listopad 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,5%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się dużo lepsze niż oczekiwania rynkowe i prognozy KIG (przewidywano ujemną dynamikę produkcji w ujęciu rocznym). Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w listopadzie była wyższa o 5,1% w ujęciu rocznym a w stosunku do października br. wzrosła o 2,5%.

W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,7%) oraz w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 9,7%). Spadek sprzedaży zanotowały podmioty zajmujące się budową budynków (o 2,3%)

Według danych w ujęciu rocznym, sprzedaż wzrosła w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 8,6%) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 6,9%). Spadła natomiast sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących budową budynków (o 4,2%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. były o 0,6% wyższe niż w październiku i o 14,7% wyższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w październiku br. roku zanotowano wzrost cen o 1,3% m/m i 15,2% r/r.


Pobierz dane w PDF >>> wyniki budownictwa w listopadzie 2022

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.