Wyniki budownictwa w listopadzie 2023 ze wzrostem produkcji o 3,1%

21.12.2023

Wyniki budownictwa w listopadzie 2023 – gorsze od prognoz KIG i niższe od oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w listopadzie 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2023 roku.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,1% wyższa niż w październiku br. i jednocześnie wyższa o 3,9% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r o 4,0%). Przypomnijmy, że dane za październik br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 9,8% r/r. 
  • W okresie I-XI 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,0%. 

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się gorsze od prognoz KIG i nieco niższe od oczekiwań rynkowych.  

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w listopadzie br. była wyższa o 1,6% niż przed rokiem oraz niższa o 2,0% w porównaniu z październikiem br.  

Wzrost produkcji budowlano-montażowej

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 6,9%) oraz budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca spadła natomiast produkcja w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 3,2%). 

W stosunku do listopada ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 10,7%) oraz w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,3%). W ujęciu rocznym spadła natomiast produkcja w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,6%). 

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. były o 0,5% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 8,0% wyższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w październiku br. zanotowano wzrost cen o 0,6% m/m i 8,2% r/r. 

 

Pobierz >>> wyniki budownictwa w listopadzie 2023

Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.