Wyniki budownictwa w lutym 2022

21.03.2022

Wyniki budownictwa: Produkcja budowlano-montażowa w ujęciu rocznym – wyższa o 19,1%. Statystyki w ujęciu rocznym ze wzrostami we wszystkich działach.

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,8% wyższa niż w styczniu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 21,2% (wtedy produkcja spadła r/r o 16,9%). W styczniu br. roczna dynamika produkcji wyniosła 20,8%.

W okresie I-II 2022 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 18,1%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały nieznacznie niższe od mediany od oczekiwań rynkowych i wyższe od prognoz KIG. Wzrost poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w lutym w stosunku do stycznia jest typowym zjawiskiem. Warto również wspomnieć, że luty 2021 roku charakteryzował się niekorzystnymi dla budownictwa warunkami pogodowymi.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lutym była wyższa o 19,1% w ujęciu rocznym oraz niższa o 6,0% w porównaniu ze styczniem br.

Dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty w przypadku jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 17,2%) oraz zajmujących się budową budynków (o 2,6%). W jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej sprzedaż pozostała na tym samym poziomie co w styczniu br.

Statystyki w ujęciu rocznym pokazują wzrosty we wszystkich działach. Produkcja budowlano montażowa w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków wzrosła o 38,7%, wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 22,2% a w jednostkach wyspecjalizowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,9%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym br.  były o 1,2% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 9,3% wyższe niż przed rokiem. W styczniu br. roku zanotowano wzrost cen o 1,1% m/m i 8,3% r/r.  Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.