Wyniki budownictwa w lutym 2023

21.03.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2023

wyniki budownictwa we wrześniu

Wyniki budownictwa w lutym

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,6% wyższa niż w styczniu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku o 6,6% (wtedy produkcja wzrosła r/r o 21,2%).
  • W styczniu br. roczna dynamika produkcji wyniosła 2,4%. 

W okresie I-II 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,5%. 

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały znacznie wyższe od oczekiwań rynkowych i wyższe od prognoz KIG. Wzrost poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w lutym w stosunku do stycznia jest typowym zjawiskiem.  

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lutym była wyższa o 6,1% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 0,8% w porównaniu ze styczniem br. 

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne wzrosła o 13,9%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 12,1%, a w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 6,3%. 

W stosunku do lutego 2022 roku produkcja wzrosła w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 21,5%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 4,3%). Spadła natomiast produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 2,8%). 

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym br. były o 0,6% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 12,9% wyższe niż przed rokiem. W styczniu br. roku – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi – zanotowano wzrost cen o 0,4% m/m i 13,6% r/r.  

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.