Wyniki budownictwa w maju 2020 r.

23.06.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2020 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,8% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie o 5,1% niższa niż przed rokiem. W kwietniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 0,9%. W okresie I – V 2020 produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż przed rokiem o 3,9%.

W maju produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest wyższa od notowanej w kwietniu. Różnice w skali tego wzrostu to przede wszystkim kwestia dostępnego czasu pracy, ale również tego na ile sprzyjające warunki do prac budowlanych panowały w obu tych miesiącach. Wzrost tegoroczny zanotowany w maju, był niższy od oczekiwanego. Budownictwo, choć jest jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której (przynajmniej początkowo) wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny, mimo wszystko też przechodzi trudności.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w maju o 3,1% niższa niż w kwietniu oraz o 1,4% niższa niż przed rokiem.

Majowy niewielki wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 0,8% był wypadkową wzrostu w budowie budynków (o 4,6%) oraz budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,3%) oraz spadków w robotach budowlanych specjalistycznych (o 3,2%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 5,1% była wypadkową spadków notowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,9%) w budowie budynków (o 5,3%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 5,1%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju okazały się 0,2% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie o 2,6% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu ceny wzrosły o 0,2% i okazały się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.