Wyniki budownictwa w maju 2022. Produkcja o 14,2% wyższa niż w kwietniu

22.06.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2022 r.

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w maju 2022

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 14,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 13,0%.
  • W kwietniu roczna dynamika produkcji wyniosła 9,3%.
  • W okresie styczeń-maj 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 15,9%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały znacząco wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w maju była wyższa o 9,8% w ujęciu rocznym oraz wyższa w stosunku do kwietnia br. o 2,4%.

W porównaniu z kwietniem br. produkcja wzrosła we wszystkich działach. W jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 21,1%, w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 11,5% a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 9,6%.

Również w ujęciu rocznym zanotowano wzrosty we wszystkich działach budownictwa. W przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków sprzedaż wzrosła o 34,7%, w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,9% a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 3,3%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju br. były o 1,3% wyższe niż w kwietniu
i o 12,2% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu br. roku zanotowano wzrost cen o 1,3% m/m i 11,3% r/r.


Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.