Wyniki budownictwa w maju 2023

22.06.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2023

wyniki budownictwa we wrześniu

Wyniki budownictwa w maju

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż w kwietniu br. i jednocześnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 0,7% (wtedy produkcja wzrosła r/r o 13,0%). Dane za kwiecień br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,2% r/r.
  • W okresie I-V 2023 roku, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,7%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w maju br. utrzymała się na podobnym poziomie jak przed rokiem i była niższa o 1,1% niż w kwietniu br.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 26,1%; w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,0%, a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 2,8%.

W stosunku do maja 2022 roku, produkcja budowlano-montażowa spadła w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 12,2%), ale wzrosła w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,1%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,9%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju br. były o 0,9% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 10,9% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu br. roku zanotowano wzrost cen o 0,7% m/m i 11,4% r/r.

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.