Wyniki budownictwa w maju 2024 roku

24.06.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2024 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,0% wyższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie niższa o 6,5% niż w maju ub.r. (wtedy produkcja notowała spadek r/r o 0,6%). Przypomnijmy, że dane za kwiecień pokazywały spadek produkcji budowlano-montażowej o 2,0% r/r.

  • Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się gorsze od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.
  • Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w maju 2024 r. była niższa o 4,4% niż przed rokiem oraz wyższa o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej we wszystkich grupach: w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja wzrosła o 9,2%; w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 8,4% a w przypadki budowy budynków zanotowano wzrost o 3,4%.

W porównaniu z majem 2023 roku produkcja budowlano-montażowa zanotowała z kolei spadek we wszystkich grupach. W przypadku robót budowlanych specjalistycznych była niższa o 7,7%; budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 6,6%; budowy budynków o 5,4%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju br. były o 0,4% wyższe niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 6,6% wyższe niż w maju 2023 roku. Przypomnijmy, że w kwietniu br. zanotowano wzrost cen o 0,5% m/m i 7,1% r/r.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.