Wyniki budownictwa w marcu 2020 r.

23.04.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 25,0% wyższa niż w lutym i jednocześnie o 3,7% wyższa niż przed rokiem. W lutym produkcja była wyższa niż przed rokiem o 5,5%. W całym zaś pierwszym kwartale produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż przed rokiem o 5,8%.

W marcu produkcja budowlano-montażowa zazwyczaj jest wyraźnie wyższa od notowanej w lutym. Jest to po części efektem większej liczby dni roboczych do dyspozycji, ale przede wszystkim korzystniejszej aury – jest coraz cieplej, dłużej widno – to sprzyja aktywnościom budownictwa. Wzrost tegoroczny zanotowany w marcu był zbliżony do oczekiwanego. Świadczy też o tym, że zgodnie z przypuszczeniami budownictwo jest jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której (przynajmniej początkowo) wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem jest mało odczuwalny.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano-montażowa okazała się w marcu o 3,6% niższa niż w lutym oraz o 1,6% wyższa niż przed rokiem.

Marcowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 25,0% był wypadkową wzrostów w budowie budynków (o 16,3%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 19,8%) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 39,7%).

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie o 3,7% była przede wszystkim pochodną wzrostów notowanych w robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,8%) oraz w budowie budynków (o 2,9%). W budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej sprzedaż okazała się nieco niższa niż przed rokiem (o 0,4%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu okazały się 0,2% wyższe niż w lutym i jednocześnie o 3,0% wyższe niż przed rokiem. W lutym ceny wzrosły o 0,3% i okazały się o 3,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.