Wyniki budownictwa w marcu 2022 z dużym wzrostem. Produkcja budowlano-montażowa o 41,4% wyższa niż w lutym

22.04.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 41,4% wyższa niż w lutym i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 27,6%. W lutym br. roczna dynamika produkcji wyniosła 21,2%

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w marcu 2022

W okresie I-III 2022 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 23,3%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały znacznie wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Wzrost poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w marcu jest typowym zjawiskiem i wynika m.in. w większej liczby dni w stosunku do lutego oraz rozliczania robót na koniec kwartału. Warto również wspomnieć, że przed rokiem w marcu produkcja budowlana zanotowała spadek r/r o 10,8%.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lutym była wyższa o 24,4% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 5,1% w stosunku do lutego br.

Dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty we wszystkich działach. Produkcja w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 63,2% (co może wskazywać na rozliczanie dużych projektów infrastrukturalnych), w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 37,0%, a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 26,0%.

Produkcja budowlano-montażowa wrosła we wszystkich działach również w ujęciu rocznym. W poszczególnych działach wyglądało to następująco: budowa budynków – wzrost o 44,9% (taki wzrost może świadczyć o zwiększonych inwestycjach w rozbudowę przedsiębiorstw); budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – wzrost o 23,2%, roboty budowlane specjalistyczne – wzrost o 13,7%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu br. były o 1,4% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 10,4% wyższe niż przed rokiem. W lutym br. roku zanotowano wzrost cen o 1,2% m/m i 9,3% r/r.

Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.