Wyniki budownictwa w marcu 2023

26.04.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2023 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 30,6% wyższa niż w lutym i jednocześnie niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku o 1,5% (wtedy produkcja wzrosła r/r o 27,6%). W lutym br. roczna dynamika produkcji wyniosła 6,6%.

W okresie I-III 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,5%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały nieco gorsze niż średnia oczekiwań rynku ale były lepsze od prognoz KIG. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w marcu (w ujęciu miesięcznym) jest typowym zjawiskiem i jest efektem m.in. większej liczby dni w stosunku do lutego oraz rozliczania robót na koniec kwartału.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w marcu była niższa o 1,4% w ujęciu rocznym oraz niższa o 2,0% w porównaniu z lutym br.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 47,1%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 25,9% a w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 17,8%.

W stosunku do marca 2022 roku produkcja spadła w przypadku budowy budynków (o 10,5%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,7%). Wzrosła natomiast w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,5%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu br. były o 0,5% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 12,0% wyższe niż przed rokiem. W lutym br. roku zanotowano wzrost cen o 0,6% m/m i 12,9% r/r.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.