Wyniki budownictwa w październiku 2019 r.

22.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,8% niższa niż we wrześniu i jednocześnie o 4,0% niższa niż przed rokiem. Znaczny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla października. Należy mieć jednak na uwadze, że skala poprawy wrześniowej była istotnie większa od ubiegłorocznej, co mogło wpłynąć na wyniki października.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się w październiku o 5,6% niższa niż we wrześniu oraz o 1,1% niższa niż przed rokiem.

Wyniki października okazały się znacznie gorsze od oczekiwanych przez rynek (oczekiwano wzrostu sprzedaży w skali rocznej o około 5%-6%)

Październikowy spadek sprzedaży wynoszący przeciętnie 3,8% był szczególnie widoczny w spadku wyników budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 10,7%). Wzrosty zanotowano w robotach budowlanych specjalistycznych (o 4,3%) oraz w budowie budynków (o 1,3%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 4,0% była przede wszystkim pochodną spadków notowanych w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,6%) oraz budowie budynków (o 0,4%). Jedynie w robotach budowlanych specjalistycznych sprzedaż była wyższa niż przed rokiem – o 0,4%.

W okresie I – X produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W październiku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,3%, podczas gdy w  sierpniu i wrześniu o 0,2%. Roczna dynamika cen wzrosła uległa obniżeniu do 3,2% w październiku z 3,3% we wrześniu.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.