Wyniki budownictwa w styczniu 2022

21.02.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2022 r. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały znacząco wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w styczniu 2022

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 56,5% niższa niż w grudniu ub.r. i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 20,8% (wtedy produkcja spadła r/r o 10,1%). W grudniu 2021 roku roczna dynamika produkcji wyniosła 3,1%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały znacząco wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Analizując statystyki roczne należy również wspomnieć, że początek ub. roku był trudny dla budownictwa m.in. z powodu trudnych warunków pogodowych. Z kolei styczniowy, duży spadek poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w stosunku do grudnia jest typowym zjawiskiem. Końcówka roku jest zazwyczaj okresem fakturowania i rozliczania wielu inwestycji budowlanych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w styczniu była wyższa o 18,5% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 19,0% w porównaniu z grudniem 2021 roku.

Dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują mocne spadki we wszystkich działach budownictwa.  Wartość robót w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 70,8%, w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 51,5% a zajmujących się budową budynków o 37,3%.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku sprzedaż wzrosła we wszystkich grupach. W przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 39,0%, wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 14,7% a  jednostkach wyspecjalizowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,6%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 roku były o 1,1% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 8,3% wyższe niż przed rokiem. W grudniu ub. roku zanotowano wzrost cen o 1,0% m/m i 7,6% r/r.

 

Sprawdź wyniki za grudzień 2021 >>> TUTAJ

Dane GUS >>> TUTAJ

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.