Wyniki budownictwa w styczniu 2024 z dużymi spadkami

21.02.2024

Wyniki budownictwa w styczniu 2024 – niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w styczniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2024 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 63,2% niższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie niższa o 6,1% w styczniu ub.r. (wtedy produkcja notowała wzrost r/r o 2,0%). Przypomnijmy, że dane za grudzień ub.r. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 14,0% r/r.

Spadek produkcji budowlano-montażowej w styczniu w stosunku do grudnia ma charakter sezonowy i wynika m.in. z intensywnego rozliczania robót na koniec roku.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacznie niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.

  • Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2024 r. była niższa o 7,8% niż rok wcześniej oraz niższa o 16,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
  • Dane w ujęciu miesięcznym pokazują znaczący spadek produkcji budowlano-montażowej we wszystkich grupach. W jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja spadła o 75,3%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 52,6%; a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 49,2%
  • W stosunku do stycznia 2023 roku produkcja budowlano-montażowa spadła w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,5%) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 7,3%. Wzrosła natomiast w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 0,5%).
  • Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. były o 0,5% wyższe niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 7,7% wyższe niż w styczniu 2023 roku. Przypomnijmy, że w grudniu ub.r. zanotowano wzrost cen o 0,3% m/m i 7,5% r/r.

 

 

 

Pobierz >>> wyniki budownictwa w styczniu 2024

Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG

 


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.